Kij i piłka razem kosztują 1,10zł

Kij jest droższy od piłki o złotówkę.

Ile kosztuje piłka?


FizzBuzz to zadanie screeningowe, używane przy rekrutowaniu programistów.

Napisz program, który wypisuje liczby od 1 do 100.
Wielokrotności trójki zastąp **"Fizz"**.
Wielokrotności piątki zastąp **"Buzz"**. 
Wielokrotności trójki oraz piątki zastąp **"FizzBuzz"**.

Więcej informacji o FizzBuzz na przykład tutaj.

Załączam moje rozwiązania: 1 w SQL i 4 w PL/SQL.

SQL 1/1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 SELECT CASE 
      WHEN MOD(level, 15) = 0 THEN
       'FizzBuzz'
      WHEN MOD(level, 03) = 0 THEN
       'Fizz'
      WHEN MOD(level, 05) = 0 THEN
       'Buzz'
     ELSE TO_CHAR(level)
    END fizzbuzz
  FROM dual
CONNECT BY level <= 100;
/

PL/SQL 1/4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
DECLARE
  co_lower_bound CONSTANT PLS_INTEGER := 1;  
  co_upper_bound CONSTANT PLS_INTEGER := 100;
  l_output VARCHAR2(8);
  l_timestamp_start TIMESTAMP;
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.ENABLE (buffer_size => NULL);
  l_timestamp_start := systimestamp;

  FOR i IN co_lower_bound..co_upper_bound
  LOOP <<fizzbuzz>>
   l_output := '';
   IF MOD(i,3) = 0 THEN 
     l_output := 'Fizz';
   END IF;
   IF MOD(i,5) = 0 THEN 
     l_output := l_output || 'Buzz';
   END IF;
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(COALESCE(l_output, TO_CHAR(i)));
  END LOOP fizzbuzz;
  
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(systimestamp - l_timestamp_start);
END;
/

PL/SQL 2/4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
DECLARE
  l_output VARCHAR2(8);
BEGIN
  FOR i IN 1..100
  LOOP <<fizzbuzz>>
   l_output := i;
   IF MOD(i,15) = 0 THEN 
     l_output := 'FizzBuzz';
   ELSIF MOD(i,5) = 0 THEN 
     l_output := 'Buzz';
   ELSIF MOD(i,3) = 0 THEN 
     l_output := 'Fizz';
   END IF;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(l_output);
  END LOOP fizzbuzz;
END;
/

PL/SQL 3/4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DECLARE
  l_output VARCHAR2(8);
BEGIN
  FOR i IN 1..100
  LOOP <<fizzbuzz>>
   CASE
     WHEN MOD(i,3) = 0 AND MOD(i,5) = 0 THEN
      dbms_output.put_line('FizzBuzz');
     WHEN MOD(i,3) = 0 THEN
      dbms_output.put_line('Fizz');
     WHEN MOD(i,5) = 0 THEN
      dbms_output.put_line('Buzz');
     ELSE
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(i);
   END CASE;
  END LOOP fizzbuzz;
END;
/

PL/SQL 4/4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DECLARE
  fizz BOOLEAN;
  buzz BOOLEAN;
BEGIN
  FOR i IN 1..100
  LOOP <<fizzbuzz>>
   fizz := (MOD(i,3) = 0);
   buzz := (MOD(i,5) = 0);
   CASE 
     WHEN fizz AND buzz THEN 
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('FizzBuzz');
     WHEN fizz THEN 
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Fizz');        
     WHEN buzz THEN 
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Buzz');     
     ELSE 
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(i);
   END CASE;
  END LOOP fizzbuzz;
END;
/