Pipelined Function to szczególny rodzaj Table Function

O Table Functions napisałem tutaj.

Różnica między pipelined a “klasyczną” table function:

Table Function zwraca wiersze dopiero po wygenerowaniu całego wyniku (a konkretniej - po wykonaniu klauzli RETURN).
Pipelined Function zwraca wiersze w miarę jak są obliczane.

Przykładowa Pipelined Function

Nasza funkcja będzie zwracać zadaną liczbę elementów (a konkretnie: n+1 elementów) z ciągu z silnią (n!).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
CREATE TYPE t_factorial_type IS TABLE OF NUMBER;
/
CREATE OR REPLACE FUNCTION factorial (in_argument SIMPLE_INTEGER) 
RETURN t_factorial_type DETERMINISTIC PIPELINED IS
  co_empty_product    CONSTANT SIMPLE_INTEGER := 0;
  co_empty_product_value CONSTANT SIMPLE_INTEGER := 1;
  co_lower_bound     CONSTANT SIMPLE_INTEGER := 1;
  l_product       NUMBER         := 1;
BEGIN
  CASE WHEN in_argument = 0 THEN
      PIPE ROW (co_empty_product_value);   
    WHEN in_argument > co_empty_product THEN
      PIPE ROW (co_empty_product_value);   
      FOR i IN co_lower_bound..in_argument 
      LOOP <<calculate_factorial>> 
       l_product := l_product * i;
       PIPE ROW (l_product);   
    END LOOP calculate_factorial;
  END CASE;
RETURN;
END;
/
Wiersz Opis
4 Dodajemy keyword PIPELINED.
DETERMINISTIC jest tu opcjonalne. Odrobinę na ten temat pod tabelą.
12 Określamy, co ma być zwracane. Zawartość wiersza można potraktować jako “dynamiczny RETURN”
20 Spełniamy semantyczny obowiązek (wartość zwracamy przecież z użyciem PIPE ROW)

DETERMINISTIC - to klauzula, która oznacza funkcję jako deterministyczną (sic!).

Funkcja jest determnistyczna, jeśli jej output jest zależny wyłącznie od inputu.
Innymi słowy - dla określonych danych wejściowych (np. dla 5), zawsze otrzymamy te same dane wyjściowe (dla tego przykładu - [1,1,2,6,24,120]).
Temat jest zdecydowanie bardziej złożony - polecam lekturę załączników na dole artykułu.

Taką funkcję uruchamiamy (w postaci relacyjnej) na 1 z 2 tożsamych sposobów:

SELECT * 
 FROM TABLE factorial(100)); 

…lub bez FROM TABLE(...) (dla Oracle 12.2 i wyższych)

SELECT * 
 FROM factorial(100); 

pipelined_table_functions_060.png

Wynik dla 84! ma 125 cyfr. Wynik dla 85! przekracza maksymalną wartość precision (126). Zamiast kolejnych wartości, otrzymujemy Infinity.


Źródła:

 1. https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.1…
 2. http://stevenfeuersteinonplsql.blogspot.com/2…
 3. http://rwijk.blogspot.com/2008/04/determinist…