Neil deGrasse Tyson to mój ulubiony astrofizyk

Jest na tyle dobrym mówcą, że kiedy opowiada o fizyce, to mam wrażenie, że ją rozumiem.


 • W punkcie 1 zapiszemy do pliku jego treść jego tweeta
 • W punkcie 2 - tabelę z milionem wierszy
 • W punkcie 3 - tą samą tabelę, tyle że szybciej (porównanie w punkcie 5)
 • W punkcie 4 - krótko o buforze

Let’s get to business

1. Jak zapisać dane do pliku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
DECLARE
  l_directory_name  all_directories.directory_name%TYPE;
  l_open_mode    CHAR(1) DEFAULT 'w';
  l_file_name    VARCHAR2(100);
  l_file       utl_file.file_type;
  l_file_input    VARCHAR2(1000);
BEGIN
  l_directory_name  := 'UTL_FILE_DIR';
  l_file_name    := 'tyson_quote.txt';
  l_file_input    := 'According to the song, Rudolph’s nose is shiny, which means it reflects rather than emits light. Useless for navigating fog.';
  l_file       := utl_file.fopen(location => l_directory_name
                    ,filename => l_file_name
                    ,open_mode => l_open_mode);
  utl_file.put_line(l_file,l_file_input);
  utl_file.fclose(l_file);
END;
/
Wiersz Opis
3 W trybie write (l_open_mode := 'w'), zawartość pliku zostanie wyzerowana przy każdym kolejnym jego otwarciu.
W trybie append (l_open_mode := 'a'), po 3 wykonaniach procedury miałbym 3 dodane kolejno pod sobą wiersze.
15 Mógłbym tu też użyć utl_file.fclose_all.

2. Jak zapisać dane do pliku - tyle że więcej

Najpierw więcej danych. Tworzę tabelę z milionem wierszy.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DROP TABLE blurred_lines;
/
CREATE TABLE blurred_lines(
  id NUMBER(*,0)
);
/
  INSERT INTO blurred_lines
   SELECT level
    FROM dual CONNECT BY
     level <= 1000000;
/

A teraz właściwa procedura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
DECLARE
  l_directory_name  all_directories.directory_name%TYPE;
  l_open_mode     CHAR(1)DEFAULT 'w';
  l_file_name     VARCHAR2(100);
  l_file       utl_file.file_type;
  l_file_input    VARCHAR2(1000);
  l_timestamp_start  TIMESTAMP;
BEGIN
  l_timestamp_start  := systimestamp;
  l_directory_name  := 'UTL_FILE_DIR';
  l_file_name     := 'blurred_lines.txt';
  l_file       := utl_file.fopen(location => l_directory_name
                    ,filename => l_file_name
                    ,open_mode => l_open_mode);
  FOR i IN (SELECT *
        FROM blurred_lines) 
  LOOP 
   l_file_input := i.id;
   utl_file.put_line(l_file,l_file_input);
  END LOOP;
  utl_file.fclose(l_file);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(systimestamp - l_timestamp_start);
END;
/ 
Wiersz Opis
15-20 Wiersz po wierszu, zapisuję dane do pliku. Tryb write (l_open_mode := 'w') może zostać. Plik nie zostanie nadpisany, dopóki go nie zamknę i ponownie otworzę.
22 Odczytuję, ile czasu zajęło wykonanie programu.
Wynik i porównanie z kolejnym sposobem w punkcie 5

3. Jak zapisać dane do pliku - tyle że więcej i szybciej

Pętla powyżej wykonała 1kk iteracji - za każdym razem dodając nową linię w pliku utl_file.put_line(l_file,l_file_buffer);
A co, gdyby zapisywać więcej danych na raz?

Dane zostają te same. Kod przepisuję tak, aby pod zmienną zapisywaną przez w pliku przez put_line było więcej danych (w tym konkretnym przypadku - liczb).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
DECLARE
  l_directory_name  all_directories.directory_name%TYPE;
  l_open_mode     CHAR(1)DEFAULT 'w';
  l_file_name     VARCHAR2(100);
  l_file       utl_file.file_type;
  l_file_buffer    VARCHAR2(4000);
  l_buffer_size    PLS_INTEGER := 500;
  l_i         PLS_INTEGER := 0;
  l_line_separator  VARCHAR2(10):= chr(10);
  l_timestamp_start  TIMESTAMP;
BEGIN
  l_timestamp_start  := systimestamp;
  l_directory_name  := 'UTL_FILE_DIR';
  l_file_name     := 'blurred_lines_without_input.txt';
  l_file       := utl_file.fopen(location => l_directory_name
                    ,filename => l_file_name
                    ,open_mode => l_open_mode);
  FOR i IN(SELECT *
       FROM blurred_lines)
  LOOP 
   l_i      := l_i + 1;
   IF l_i < l_buffer_size 
   THEN
     l_file_buffer := l_file_buffer || i.id
             || l_line_separator
             ;
   ELSE
     utl_file.put_line(l_file,l_file_buffer || i.id);
     l_i       := 0;
     l_file_buffer  := NULL;
   END IF;
  END LOOP;
  utl_file.put_line(l_file,l_file_buffer);
  utl_file.fclose(l_file);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(systimestamp - l_timestamp_start);
END;
/
Wiersz Opis
14-19 Zamiast wykonywać utl_file.put_line z każdą iteracją, tworzę bufor, w którym przechowam maksymalnie l_buffer_size wartości.
7-8 Wartość l_buffer_size musi być dobrana tak, żeby nie przekroczyć pojemności l_file_buffer (w tym przypadku 4kB).
Szerszy opis pod tabelą.
35 Odczytuję, ile czasu zajęło wykonanie programu.
Wynik i porównanie z poprzednim sposobem w punkcie 5

4. Rozmiar bufora

Każda wprowadzana liczba (i.id) zajmuje n bajtów, gdzie n to liczba cyfr, z której dana liczba się składa.
W skrajnym przypadku, program będzie przekazywał do bufora (l_file_buffer) 499 liczb z 6 cyframi i 1 liczbę z 7 cyframi.
Do każdej liczby dodajemy też 1 bajt za l_line_separator := chr(10).
Ostatecznie, aby mieć pewność że procedura się wykona, nasz bufor musi mieć minimum 499*(6+1) + 1*(7+1) = 3501 bajtów.

Za mały

utl_file_write_050.png

Przekazuję do bufora 2 wartości z tabeli blurred_lines (1000000, 999999) wraz z l_line_separator := chr(10) po każdej z nich.
Razem potrzebuję 1*(6+1) + 1*(7+1) = 15 bajtów, podczas gdy l_buffer_size jest zdeklarowany na max 14 bajtów.
Baza zwraca błąd.

Idealny

utl_file_write_055.png

Tym razem zdeklarowałem bufor idealnie na taką wartość (15B), jaka zostanie wprowadzona. Transakcja wykonana, plik poprawnie zapisany.

5. Bez bufora czy z buforem - porównanie

Bez owijania w bawełnę:

Bez bufora

utl_file_write_060.png

Z buforem

utl_file_write_065.png

Zaoszczędziliśmy 8 sekund!!!
Co w tym czasie można zrobić, pozostawiam wyobraźni developerów.


…A tak poważnie: skróciliśmy wykonywanie danego zadania o ponad 57%. W przypadku innego zestawu danych, można się spodziewać jeszcze lepszych rezultatów.

Kolejny, podobny w wykonaniu sposób na tak poważny skok wydajnościowy to usunięcie non-query DML (INSERT|UPDATE|DELETE) z loopów.

Źródła:

 1. https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.1…
 2. https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.1…
 3. https://connor-mcdonald.com/2018/06/18/juicin…
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Kilo-