Stwórzmy coś sztampowego

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DROP TABLE names;
CREATE TABLE names(id NUMBER(*,0) GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
         ,name VARCHAR2(10));
/
INSERT INTO names (name) VALUES ('Tomasz');
INSERT INTO names (name) VALUES ('Piotr');
INSERT INTO names (name) VALUES ('Piotr');
INSERT INTO names (name) VALUES ('Marek');
INSERT INTO names (name) VALUES ('Marek');
INSERT INTO names (name) VALUES ('Marek');
INSERT INTO names (name) VALUES (NULL);
INSERT INTO names (name) VALUES (NULL);
INSERT INTO names (name) VALUES (NULL);
INSERT INTO names (name) VALUES (NULL);
/

Przyjmijmy, że mamy usunąć wszystkie wartości, które są zduplikowane (a właściwie - zmultiplikowane). W pierwszym odruchu, może nam przyjść na myśl takie query

1
2
3
4
5
SELECT name
 FROM names
 GROUP BY name
HAVING COUNT(*) > 1;
/

Dostaniemy wartości, które występują > 1 raz, niemniej nie wiemy ILE razy każda z wartości jest powielona. Jednokrotne usunięcie wierszy z pomocą tego query, nie da nam żadnej pewności co do do unikalności - w tym przypadku - imion.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DELETE FROM names 
 WHERE rowid IN (
  SELECT MAX(rowid)
   FROM names
  GROUP BY name
  HAVING COUNT(*) > 1);
/
SELECT *
 FROM names;
/

Piotr jest tylko jeden (pun intended), ale nadal mamy 2 Marków i 3 NULLE.

Możemy albo uruchamiać powyższe query do skutku, albo napisać coś lepszego. Proponuję 2 rozwiązania:

1. Analityczne query

1
2
3
4
5
6
7
8
9
DELETE FROM names 
 WHERE ROWID IN (
  SELECT rowid 
   FROM (
   SELECT rowid
      ,ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY name ORDER BY rowid) AS ronu
    FROM names)
  WHERE ronu > 1);
/

2. Correlated subquery

1
2
3
4
5
6
7
8
DELETE FROM names nam1
 WHERE rowid > (SELECT MIN(rowid)
         FROM names nam2
         WHERE nam1.name = nam2.name
          OR (1=1
            AND nam1.name IS NULL 
            AND nam2.name IS NULL));
/

Bywa i tak, że przed usuwaniem warto napisać jeszcze szybkie query dla lepszego zobrazowania sytuacji

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
SELECT id
   ,name
   ,rowid
   ,1 AS is_duplicate
 FROM names nam1
 WHERE rowid > (SELECT MIN(rowid)
         FROM names nam2
         WHERE nam1.name = nam2.name
          OR (1=1
            AND nam1.name IS NULL 
            AND nam2.name IS NULL))
UNION ALL
SELECT id
   ,name
   ,rowid
   ,0
 FROM names nam1
 WHERE rowid = (SELECT MIN(rowid)
         FROM names nam2
         WHERE nam1.name = nam2.name
          OR (1=1 
            AND nam1.name IS NULL 
            AND nam2.name IS NULL))
 ORDER BY rowid;
 /